Letiště Kotvrdovice

Letiště Kotvrdovice

Historie a aktivity Leteckého klubu LAA - letiště Kotvrdovice.


20.ledna 1995 se v bufetu restaurace Punkva uskutečnilo setkání leteckých nadšenců a příznivců blanenského regionu a došlo tak k ustavení Leteckého klubu LAA Blansko - Kotvrdovice. Zásluhu na tom měl především František Jakubec, velký nadšenec a všeuměl, který se stal ihned vůdčí osobností klubu, bez něhož by činnost klubu neměla dlouhého trvání. Především jeho zásluhou se podařilo získat plochu práškařského letiště, na kterém již v červnu roku 1995 vyrostl provizorní hangár, a které umožnilo výcvik prvních pilotů.

Tak jak se hangár zaplňoval, rostl i provoz na kotvrdovickém letišti. Brzy byl původní hangár pro Kotvrdovice malý. Byl to znovu František Jakubec, kdo vložil obrovské úsilí do přípravy a realizace stavby dalšího hangáru, který již v roce 1999 umožnil umístit v Kotvrdovicích dalších 9 "ultralajtů" oficiálně nazývaných sportovní létající zařízení (SLZ). Následovala dostavba areálu o provozně společenskou budovu, umožňující konat na letišti vedle školení a odborných přednášek rovněž společenské akce pro členy klubu i zájemce z řad leteckých příznivců a přátel.

Letová činnost probíhá na letišti vždy, kdy to umožní počasí, hlavně o sobotách a nedělích. Někteří nadšenci však využívají každé volné chvilky, aby se vznesli nad své každodenní problémy a kochali se jedinečností každého letu a krásou přírody našeho okresu či libovolného místa naší vlasti. Nyní je k létání na letišti k dispozici 14 letadel, všechna v soukromém držení členů klubu. Vedle klasických motorových ultralehkých letadel můžete na letišti shlédnout i start některého ze dvou UL kluzáků.

Na letišti v Kotvrdovicích působí dvě letecké školy, kde pod vedením instruktorů MUDr. Zdeňka Moravce a Ing. Ivo Dorazila získávají své první letecké zkušenosti zájemci o ultralehké létání. Pilotní zkoušky zde úspěšně absolvovalo více než 30 pilotů. Obě pilotní školy poskytují rovněž kondiční a zdokonalovací lety s možností zapůjčení letadel.

Létání však není jen sednout do letadla a vznášet se nad hlavami ostatních. Je to i kus velké dřiny a odříkání, aby si člověk mohl uskutečňovat svůj dávný sen. Vedle starosti o techniku, kdy se opakovaně musí prověřovat technický stav každého ze SLZ, je to starost o vzletovou a přistávací plochu, o okolí hangárů i příjezdovou komunikaci a pomocnou techniku, bez níž by létání bylo jen těžko představitelné. Je to však i neustálé doplňování si teoretických znalostí v oborech, bez nichž se dobrý pilot neobejde. Vedle leteckých předpisů a znalosti meteorologie musí každý pilot ovládat rovněž konstrukci letadel, aerodynamiku, navigaci a řadu dalších znalostí, zejména pak letové limity pilotovaných letadel.

Na letišti však probíhá i bohatý společenský život. Vždy se najde kromě létání i jiná příležitost k setkání členů klubu. Někdy je to školení z předpisů, jindy soutěž na přesnost přistání či v letecké navigaci, nebo i soutěž o nejchutnějšího utopence.

Znovu je třeba vrátit se k osobě Františka Jakubce, který navázal vztahy s Farmou Bolka Polívky v Olšanech a připojil území kotvrdovického letiště k Valašskému království. Následovalo založení Valašské letky pod velením generála letectva Valachů Čmaně Pavla Zedníčka. Vznikly tak první vzdušné síly k ochraně královského vzdušného prostoru i Jeho veličenstva Boleslava I. dobrotivého nafurt. Za zásluhy v této oblasti i propagaci myšlenky Valašského království a spolupráce s Farmou Bolka Polívky v Olšanech byl František v roce 2004 jmenován generálem královského letectva.

Je toho ještě hodně, co se na letišti děje. Přijďte a přesvědčte se.

Blansko, duben 2005
Aktuální počasí - Datum a čas:   23.6.2024 - 12:31
Vítr: 0 kt (0 m/s)   Nárazy: 0 kt (0 m/s)   Směr: 148°   T: 24°C  Klubovna: 21.0°C
Základní data plochy SLZ Kotvrdovice:
Frekvence - 123,480 MHz, volací zn. KOTVRDOVICE RADIO
Poloha - 49°21´52´´N 016°47´14´´E Nadm. výška 556m / 1857ft
Dráha - 10/28, 600 x 45 m, tráva
AD: Okruh vždy severní (nad lesem mimo obce). Pozor 1,5 NE od plochy vysílač. Pojíždět po jižním okraji dráhy. Pozor na elektrický ohradník okolo RWY (výška 70cm). Při přistání na 28 pozor na turbulenci od lesa.
NOISE: Nelétat nad obcí Kotvrdovice! Min. výška letu nad CHKO Moravský kras 500m / 1670ft AGL.


Ergo Pojišťovna
Aeroweb.cz - Server pro piloty a zájemce o létání


© 2016 Letiště TŘI SUDY Kotvrdovice